sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009

Curso básico de pintura / Basic model painting course

Fiz um curso básico de pintura de modelos e este é o resultado.

Hice un cursillo básico de pintura de modelos y este es el resultado.

I did an entry level model painting course. Here is the result.

Túnel escala Z / Z scale tunnel

Este túnel em Z foi construído com o kit da Noch.

Este túnel en Z ha sido construido con el kit de Noch.

I built this tunnel with Noch parts.

Túnel escala / H0 tunnel

Este túnel em H0 foi construído com o kit da Noch.

Este túnel en H0 ha sido construido con el kit de Noch.

I did this tunnel with Noch parts.

domingo, 22 de fevereiro de 2009

A que estou a fazer agora / Que estoy haciendo ahora / What I am doing now

Este projecto está baseado na maquete Baden-Baden + extensão esquerda da Noch.

Este proyecto está basado en la maqueta Baden-Baden + extensión izquierda de Noch.

This is what I am doing right now. It's based in Noch's Baden-Baden layout plus left extensión.

A minha primeira maquete / Mi primera maqueta / My first model

Esta foi a primeira maquete que fiz. Está baseada na Sonnenalpe da Noch.

Esta ha sido la primera maqueta que hice. Está basada en la Sonnenalpe de Noch.

This was my first model. It's based on Noch's Sonenalpe.

E agora iluminada e com comboios.

Y ahora con iluminación y trenes.

And now with some lightning and trains.


E agora um par de filmes.

Y ahora un par de peliculas.

And now a couple of movies.